1. Medzi parkami

V tejto úvodnej scéne vo filme hrá promenádny orchester valčík a nedeľné korzo je plné usmievavých ľudí. Idyla nič nenasvedčuje tomu, že sa schyľuje k tragédii. Život majority, ktorá nepociťuje hrôzy vojny a vzhľadom na ostatné krajiny si žije „nad pomery“  je v kontraste so životom minority, ktorá končí tragicky. Ide o protiklady vyjadrené vo filme, o dva svety. Tabuľka s QR kódom sa nachádza medzi parkami v strede mesta pri budove MsÚ v Sabinove.

2. Trafikant Gejza

Brtko si kupuje cigarety, ktoré poprosí jeho pes Esenc od trafikanta Gejzu, ktorý je jednoruký invalid ešte z prvej svetovej vojny. Gejza varuje Tóna Brtka pred tým, aby sa neangažoval v nových politických pomeroch prvej SR, ktoré nazýva „špinavou robotou a huncútskou politikou“. Námestie slobody 46.

3. Obchod na korze Lautmann

Brtko sa v prišiel predstaviť pani Lautmannovej ako jej nový arizátor. Ona však nerozumie celej situácii, ktorá je zobrazená groteskne. Námestie slobody 74, stará tržnica.

4. Grandhotel Bocian

Brtko vošiel do miestneho pohostinstva na dnešnom Námestí slobody 52. Tam sa sťažuje svojmu priateľovi, ktorý je dobrodincom starej Lautmanky. Lautmanka totiž nechce otvoriť obchod kvôli sobotnému židovskému sviatku. Brtko ako jednoduchý stolár nevedel, že sobota, resp. šábes je pre Židov dňom pracovného pokoja, preto spolu s Kuchárom a s čašníkom Aladárom vytvoria tabuľku, ktorá smeruje na obchod. Je na nej slovná hračka, ktorá vznikla pri použití slov „invent – arizácia“.

5. Centrum na korze

Centrum na korze zavedie návštevníka do múzea filmu. Je to Námestie slobody 62. Vo videosekvencii vidíme veliteľa HG Kolkockého a Brtka na korze ako sa kvôli Lautmanke dostanú do sporu, ktorý je opäť zobrazený úsmevným spôsobom.

6. Mestský úrad

Mestský úrad ukazuje ako sa Piti – báči hnevá na namontovanie ampliónov, keďže on je mestským sluhom, ktorý bubnom ohlasuje miestne nariadenia. Námestie slobody 57.

7. Holičstvo Jozefa Katza

Imrich Kuchár, Jozef Katz a tlačiar Blau zasväcujú Brtka do pravidiel dobročinného spolku, pričom ho poprosia aby Lautmanke neubližoval. Ide o zárodok odboja v meste proti politickým pomerom prvej SR. Námestie slobody 12.

8. Brtko vystrašene hľadá Lautmanku

Táto scéna sa nachádza medzi parkami neďaleko miesta, kde hral promenádny orchester. Lautmanka si šla kúpiť hus na šábes. Brtko sa zľakol, keďže Lautmanka vyšla na ulicu, dokonca nemala hviezdu. Obáva sa o jej život potom, čo mu železničiar Andorič povedal o príchode transportnej vlakovej súpravy na stanicu.

9. Pochod Hlinkovej Gardy

Scéna pochodu príslušníkov HG sa nakrúcala pri kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa neďaleko morového stĺpu Panny Márie. Gardisti spievajú svoju bojovú pieseň.

10. Brtkova skrýša

Brtko sa skryje spolu s Piti-báčim do domu. Tam spolu hľadajú zvolávací lístok do transportu pre Lautmanku. Nenájdu ho. Námestie slobody 35.

11. Mohyla víťazstva

Zástupca veliteľa HG Marián Peter rozsvietil Mohylu víťazstva aj s ohnivým prejavom. Scéna sa točila na mieste kde sa dnes na Námestí slobody nachádza Pomník obetiam druhej svetovej vojny.

12. Socha na korze

Čoskoro na Námestie slobody 68 oproti replike Obchodu na korze pribudne bronzová socha Antona Brtka od sochára Juraja Karniša.