Slávnostné otvorenie Chodníka Obchod na korze 
5. júla 2019, Sabinov, Námestie slobody
foto: Gabriel Pavlík

Slávnostná recepcia Hotel Torysa
5.júla 2019, Sabinov
foto: Gabriel Pavlík