Darček pre darcu

€10.00

Ako znak našej vďaky Vám za každých zaslaných 10 EUR na náš účet zašleme prekrásnu súpravu zlatých magnetiek a gombíka pani Lautmanovej na Vašu korešpondenčnú adresu.

Veľká magnetka - 8 cm
Malá magnetka - 5 cm
Gombík - 3 cm